Bát tháo cốc lọc dầu AVSA

Nhà sản xuất: KTC

Bát tháo cốc lọc dầu
Mã số: AVSA với đầu vặn 3/8 inch
Các cỡ tùy chọn
Xuất xứ: KTC Nhật

Bát tháo cốc lọc dầu
Mã số: AVSA-..
Có nhiều lựa chọn cho các cỡ tùy thuộc loại xe sử dụng

Tham khảo thông số, hình ảnh các loại dùng cho dòng xe Nhật:

 

Bát tháo cốc lọc dầu AVSA, bát tháo cốc lọc dầu từ 63 đến 101, AVSA-063, AVSA-074
Bát tháo cốc lọc dầu với đầu nối với tay vặn là 3/8 inch
Các cỡ tháo cốc lọc có lựa chọn từ AVSA-063 đến AVSA-101


Tham khảo thông số, hình ảnh các loại dùng cho dòng xe châu Âu:
 

Bát tháo cốc lọc cho các dòng xe châu Âu, vam tháo cốc lọc AVSA
Bát tháo cốc lọc dầu với đầu nối với tay vặn là 3/8 inch
Các cỡ tháo cốc lọc có lựa chọn từ AVSA-074 đến AVSA-C95


Tham khảo thêm đối với bộ sản phẩm theo bộ AVSA-12A hoặc AVSA-08A:
 

Bộ vam tháo cốc lọc dầu, AVSA-12A, AVSA-08A
Bộ bát tháo cốc lọc dầu AVSA-12A và AVSA-08A
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang