Bộ cờ lê KTC TS210

Nhà sản xuất: KTC

Bộ cờ lê KTC
Mã số: TS210
Gồm 10 cỡ cờ lê từ 05507 đến 2427
Đựng trong khay nhựa đen
Hãng SX: KTC Nhật

Bộ cờ lê 2 đầu mở KTC
Mã số: TS210, gồm 10 cờ lê 2 đầu mở
Các cỡ: S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427
Trọng lượng: 1.6kg

Hình ảnh bộ cờ lê 2 đầu mở KTC TS210

 

Bộ cờ lê mở KTC, KTC TS210, bộ cờ lê 10 cỡ Bộ cờ lê mở KTC TS210
gồm 10 cỡ từ 05507 đến 2427mm
Kích thước khay nhựa: W445 x D185 x H52

Nếu có nhu cầu đối với các cỡ khác,
tham khảo Cờ lê KTC 


Hình ảnh các sản phẩm bộ cờ lê mở của KTC Nhật TS210, TS208, TS206:
 

Bộ cờ lê 2 đầu, bộ cờ lê miệng, KTC TS210, bộ cờ lê gồm 10 cỡ Bộ cờ lê 2 đầu, bộ cờ lê Nhật, KTC TS210, bộ cờ lê miệng
Bộ cờ lê miệng 2 đầu TS210 gồm 10 cỡ
Gồm các mã S2-05507, 0810, 1012, 1112, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427
Bộ cờ lê mở 8 chiếc, KTC TS208, bộ cờ lê mở từ 8 đến 24mm Bộ cờ lê KTC Nhật, bộ cờ lê 2 đầu nhập khẩu từ Nhật, KTC TS208
Bộ cờ lê mở 2 đầu TS208 gồm 8 cỡ
Gồm các mã S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224
Bộ cờ lê KTC TS206, bộ cờ lê nhập khẩu KTC TS206, bộ cờ lê từ 8 đến 19mm Bộ cờ lê KTC TS206, bộ cờ lê 6 chiếc với đai kẹp,
Bộ cờ lê 2 đầu TS206 gồm 6 cỡ
Gồm các mã S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang