Bộ cờ lê lực điện tử KTC - Cờ lê cân lực điện tử
Mã số: TB306WG2
Bao gồm:
. Cờ lê lực GEK085-R3 với dải đo từ 17-85 Nm (đầu nối khẩu cỡ 3/8 inch)
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch 12 cạnh tiêu chuẩn các cỡ B3-10W, 12W, 14W, 17W, 19W
. Hộp nhựa chuyên dùng cùng thanh giữ khẩu EHB305
Trọng lượng: 1.3 kg

Hình ảnh bộ cờ lê cân lực KTC TB306WG2 với cờ lê lực và bộ đầu khẩu đi kèm:

 

Cờ lê lực điện tử KTC, KTC TB306WG2, cờ lê lực GEK085-R3, dải lực 17-85Nm Bộ cờ lê lực điện tử KTC, gồm:
. Cờ lê lực GEK085-R3
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch cỡ 10, 12, 14, 17, 19
Cần xiết lực điện tử KTC được sản xuất tại Nhật bản. 

Nếu không cần đầu khẩu đi kèm,
Tham khảo mã số GEK085-R3
Bộ cờ lê lực KTC loại điện tử đi kèm với các đầu khẩu vặn ốc loại 3/8 inch.
Trong đó có Cờ lê lực điện tử GEK085-R3 với dài đo 17-85Nm,
Đầu khẩu vặn ốc 3/8 inch với 5 khẩu loại 12 cạnh cỡ: 10, 12, 14, 17, 19..


Hình ảnh sản phẩm bộ cờ lê cân lực điện tử KTC TB306WG2:
 

Cờ lê lực điện tử KTC, KTC TB306WG2, cờ lê lực 3/8 inch, dải đo 17-85Nm Cờ lê lực KTC, KTC GEK085-R3, cần xiết lực điện tử 3/8 inch, cân lực 3/8 inch
Cần xiết lực nhập khẩu, bộ cần xiết lực Nhật bản, bộ cần xiết lực điện tử Cờ lê lực 3/8 inch, cờ lê lực điện tử, cờ lê cân lực KTC Nhật, GEK KTC
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang