Bộ cờ lê lực điện tử TB306WG3

8.063.000₫

Nhà sản xuất: Kyoto Tool

Bộ cờ lê lực điện tử
Mã số: TB306WG3
Với cờ lê lực 6-30Nm: GEK030-C3
Và 5 đầu khẩu 12 cạnh: 8-14mm

Bộ cờ lê lực điện tử KTC - Cờ lê cân lực điện tử
Mã số: TB306WG3
Bao gồm:
. Cờ lê lực GEK030-C3 với dải đo từ 6-30 Nm (đầu nối khẩu cỡ 3/8 inch)
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch 12 cạnh tiêu chuẩn các cỡ B3-7W, 8W, 10W, 12W, 14W
. Hộp nhựa chuyên dùng cùng thanh giữ khẩu EHB305
Trọng lượng: 1.1 kg

Hình ảnh bộ cờ lê cân lực KTC TB306WG3 với cờ lê lực và bộ đầu khẩu đi kèm:

 

Cờ lê lực điện tử KTC, KTC TB306WG3, cờ lê lực GEK030-C3, dải lực 6-30Nm Bộ cờ lê lực điện tử KTC, gồm:
. Cờ lê lực điện tử GEK030-C3
. Bộ khẩu 3/8" cỡ: 7, 8, 10, 12, 14
Cần xiết lực điện tử KTC được sản xuất tại Nhật bản. 

Nếu không cần đầu khẩu đi kèm,
tham khảo mã số GEK030-C3
Bộ cờ lê lực KTC loại điện tử đi kèm với các đầu khẩu vặn ốc loại 3/8 inch.
Trong đó có Cờ lê lực điện tử GEK030-C3 với dài đo 6-30Nm,
Đầu khẩu vặn ốc 3/8 inch với 5 khẩu loại 12 cạnh cỡ: 7, 8, 10, 12, 14.


Hình ảnh sản phẩm bộ cờ lê cân lực điện tử KTC TB306WG3:
 

Bộ cờ lê lực điện tử, KTC TB306WG3, cờ lê lực và khẩu 12 cạnh, GEK030-C3 Cờ lê lực điện tử KTC Nhật, dải lực 6-30Nm, cờ lê lực đầu 3/8 inch
Cần xiết lực KTC Nhật, cờ lê lực điện tử với đầu 3/8 inch, KTC GEK030-C3 Cần xiết lực điện tử, cần xiết lực KTC Nhật, cờ lê lực nhập khẩu
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang