Bộ cờ lê lực điện tử TB306WG1

Nhà sản xuất: KTC

Bộ cờ lê lực KTC dạng đồng hồ điện tử
Mã số: TB306WG1, dải đo: 12-60Nm
Các đầu nối 3/8 inch cỡ: 8, 10, 12, 14, 17
Trọng lượng: 1.2 kg

Bộ cờ lê lực KTC
Mã số: TB306WG1
Bao gồm:
. Cờ lê lực GEK060-R3 với dải đo từ 12-60 Nm (đầu nối khẩu cỡ 3/8 inch)
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch 12 cạnh tiêu chuẩn các cỡ B3-08W, 10W, 12W, 14W, 17W
. Hộp nhựa chuyên dụng cùng thanh giữ khẩu EHB305
Trọng lượng: 1.2 kg

Hình ảnh bộ cờ lê cân lực KTC TB306WG1 loại điện tử:

 

Cờ lê lực điện tử KTC TB306WG1, cần xiết lực điện tử, cờ lê với đầu 3/8 inch
Bộ cờ lê lực KTC loại điện tử đi kèm với các đầu khẩu vặn ốc loại 3/8 inch.
Cờ lê lực GEK060-R3 với dài đo 12-60Nm,
Đầu khẩu vặn ốc 3/8 inch với 5 khẩu loại 12 cạnh cỡ: 8, 10, 12, 14, 17.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang