Bộ cờ lê mở KTC TS206A

985.000₫

Nhà sản xuất: KTC

Bộ cờ lê TS206A
Gồm 6 cỡ cờ lê từ 05507 đến 2224
Kẹp theo bộ bằng đai sắt
Hãng SX: KTC Nhật

Bộ cờ lê 2 đầu mở KTC - Bộ cờ lê Nhật
Mã số: TS206A gồm 6 cờ lê 2 đầu mở
Các cỡ: S2-05507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224
Trọng lượng: 655g

Hình ảnh bộ cờ lê 2 đầu mở TS206, TS206A:

 

Bộ cờ lê mở, bộ cờ lê với đai kẹp, KTC TS206, bộ cờ lê 6 chiếc Bộ cờ lê mở 6 cỡ, KTC TS206A, bộ cờ lê 6 cỡ từ 5.5 đến 24mm
Chi tiết bộ cờ lê mở TS206
Gồm 6 cỡ cờ lê mở với đai kẹp
S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
Trọng lượng: 550g
Tham khảo thêm đối với bộ TS206A
Gồm 6 cỡ cờ lê mở với đai kẹp
S2-05507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224
Trọng lượng: 655g


Hình ảnh các sản phẩm bộ cờ lê mở của KTC Nhật TS206 và TS206A:

Bộ cờ lê KTC TS206, bộ cờ lê nhập khẩu KTC TS206, bộ cờ lê từ 8 đến 19mm Bộ cờ lê KTC TS206, bộ cờ lê 6 chiếc với đai kẹp,
Bộ cờ lê mở 2 đầu TS206 gồm 6 cỡ với đai kẹp
Gồm các mã S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
Bộ cờ lê KTC TS206A, bộ cờ lê nhập khẩu KTC TS206A, bộ cờ lê từ 5.5 đến 24mm Bộ cờ lê KTC TS206A, bộ cờ lê 6 chiếc với đai kẹp,
Bộ cờ lê 2 đầu TS206A gồm 8 cỡ với đai kẹp
Gồm các mã S2-05507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang