Bộ đầu khẩu 1/2 inch Koken RS4310M/10

Nhà sản xuất: Koken

Bộ đầu khẩu Koken
Mã sản phẩm: RS4310M/10
Với 10 khẩu cạnh cong từ 10-22mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Bộ đầu khẩu vặn ốc Koken
Mã sản phẩm: RS4310M/10
Loại 1/2 inch, đầu 6 cạnh cong, với 10 cỡ khẩu dòng 4310M từ 10-22mm. Chiều dài: 77mm

Hình ảnh bộ đầu khẩu 6 cạnh cong Koken 1/2 inch RS4310M/10:

 

Bộ đầu khẩu Koken 6 cạnh cong RS4310M/10, đầu khẩu Koken 4310M
Bộ khẩu Koken với 10 đầu khẩu 6 cạnh cong, cỡ từ 10-22mm, chiều dài: 77mm, mã RS4310M/10.
Đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken 4300M, bộ khẩu Koken RS4300M/10


Với loại 6 cạnh kiểu cạnh cong tham khảo dòng sản phẩm Koken 4310M:
 

Đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken surface drive, Koken 4310M, 4310M Koken,
Với loại 1/2 inch, loại 6 cạnh cong có chiều dài hơn, tham khảo dòng sản phẩm Koken 4310M
Bộ tuýp Koken RS4310M/10, bộ tuýp 10 cỡ Koken 4310M, Với mã bộ, loại 6 cạnh cong, tham khảo RS4310M/10
Gồm 10 đầu tuýp từ 10 đến 22mm
Thanh giữ khẩu đi kèm với 10 đầu giữ khẩu
Đầu khẩu Koken Nhật, đầu khẩu vặn ốc, tuýp vặn ốc Koken,


Với loại khẩu 6 cạnh thẳng, tham khảo dòng sản phẩm Koken 4300M:
 

Đầu khẩu Koken, Koken 4300M, đầu khẩu Koken 1/2 inch, tuýp Koken 4300M Dòng đầu khẩu 1/2 inch có 2 lựa chọn:
Loại 6 cạnh có mã số 4300M, loại 12 cạnh là 4305M
Với yêu cầu chiều dài đầu khẩu nhỏ hơn,
Tham khảo mã số: 4400M hay 4405M
Đầu khẩu trắng, Koken 4300M, đầu tuýp 1/2 inch Koken, Koken 4305M
Dòng 1/2 inch Koken 4300M có các cỡ 8-38mm
Với loại 12 cạnh, chọn mã số 4305M
Tham khảo tiêu chuẩn đóng gói cho từng cỡ
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang