Bộ dụng cụ KTC SK4441S

Nhà sản xuất: KTC

Bộ dụng cụ sửa chữa KTC
Mã số: SK4441S với 44 chi tiết
Gồm tròng, cờ lê, tô vít, kìm, búa, đầu khẩu tay vặn, mỏ lết ....
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ dụng cụ cầm tay - Bộ dụng cụ sửa chữa
Mã số: SK4441S (thay thế mã số cũ SK444S)
Bộ dụng cụ với 44 chi tiết, bao gồm:
. Cờ lê, tròng, kìm, búa, tô vít, mỏ lết, đầu khẩu, tay vặn loại 1/2 inch, ...
. Hộp đựng dụng cụ mã số EK-3
Trọng lượng: 12kg

Chi tiết bộ dụng cụ sửa chữa KTC SK4441S bao gồm:

 

Bộ dụng cụ SK4441S, KTC SK4441S, bộ dụng cụ 44 chi tiết, dụng cụ nhập khẩu Bộ dụng cụ KTC SK444S với 44 chi tiết dụng cụ
Hộp đựng cụ dụng cụ: mã số: EK-3

Bộ dụng cụ SK4441S thay thế cho SK444S
Do mã số mỏ lết dòng WM được chuyển đổi sang WMA
Bộ dụng cụ SK4441S, bộ đồ sửa chữa nhập khẩu, nhập khẩu từ KTC Nhật
Bộ dụng cụ 44 chi tiết, KTC SK4441S, bộ dụng cụ nhập khẩu, bộ đồ sửa chữa Bộ dụng cụ gồm 44 chi tiết cụ thể như sau:

. Đầu tuýp loại 1/2 inch: từ B4-10 đến B4-24
. Khẩu tuýp bugi cỡ 16mm: B4A-16P
. Tay lắc vặn, tay xiết lực 1/2 inch: BR4E , BS4E
. Thanh nối dài đầu nối 1/2 inch: BE4-150
. Tròng 2 đầu với 6 cỡ từ M5-1012 đến M5-2224
. Cờ lê mở gồm 6 cỡ từ S2-0810 đến S2-1719
. Tô vít 2 cạnh, 4 cạnh: D1M2-5, 6, 8, D1P2-1, 2, 3
. Tô vít khác: D1PS-2, D1MS-6, FD-250, BAD-0, 75
. Mỏ lết (mã mới): WM-200, 300
. Kìm các loại: PJ-200, WPD1-250, PSL-150, PN1-150
. Búa kết hợp: UD7-10, dũa: FIS-100HM
. Đai giữ bộ cờ lê mở: EHS-1


Bố trí dụng cụ trong hộp đựng dụng cụ EK-3, minh họa bộ KTC SK444S bao gồm:
 

Bộ dụng cụ KTC SK444S, bộ dụng cụ sửa chữa, bộ dụng cụ với hộp đựng dụng cụ EK-3 Bộ đầu khẩu 1/2 inch 6 cạnh với 9 cỡ:
 Các cỡ: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm
. Khẩu vặn bugi 1/2 inch: B4A-16P
. Tay lắc vặn 1/2 inch: BR4E
. Tay vặn dài 1/2 inch: BS4E
. Thanh nối dài: BE4-150
. Tròng 2 đầu gồm 6 chiếc:
M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
Bộ dụng cụ KTC với hộp EK-3, bộ dụng cụ với 44 chi tiết . Cờ lê 2 đầu mở gồm 6 chiếc:
S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
. Tô vít 2 cạnh với 3 cỡ: D1M2-5, 6, 8
. Tô vít 4 cạnh với 3 cỡ: D1P2-1, 2, 3
. Tô vít ngắn 2 cạnh, 4 cạnh: D1MS-6, D1PS-2
. Tô vít 2 cạnh cường lực: FD-250
. Tô vít nhỏ 2 cạnh, 4 cạnh: BAD-75, 0
Bộ dụng cụ cơ khí KTC, bộ dụng cụ nhập khẩu từ Nhật

. Mỏ lết 2 chiếc: WM-200, WM-300
. Kìm kết hợp: PJ-200,
. Kìm mỏ quạ: WPD1-250
. Kìm mỏ nhọn: PSL-150, 
. Kìm cắt: PN1-150
. Búa kết hợp 2 đầu: UD7-10

Hộp đựng dụng cụ EK-3:
tham khảo theo link đính kèm (bấm vào).

Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí, bộ dụng cụ sửa chữa đa năng, bộ dụng cụ cầm tay nhập khẩu, bộ dụng cụ, bộ dụng cụ sửa chữa gia đình, dụng cụ gia đình, bộ dụng cụ sửa điện nước, dụng cụ sửa chữa, bộ dụng cụ sửa chữa xe máy, sửa chữa điện nước, dụng cụ cầm tay, dụng cụ nhập khẩu, dụng cụ cầm tay Nhật bản.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang