Bộ hình sao 3/8" KTC TBT308T

Nhà sản xuất: KTC

Bộ hoa thị KTC dạng đầu khẩu
Mã số: TBT308T gồm 8 cỡ, khẩu 3/8 inch
Cỡ hoa thị: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
Trọng lượng: 610g

Hình ảnh bộ hoa thị, bộ sao
Mã số: TBT308T
Đầu khẩu hoa thị loại 3/8 inch
Cỡ hoa thị: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55

Hình ảnh bộ hoa thị, sao KTC TBT308T:

 

Bộ hoa thị dạng khẩu 3/8 inch, bộ lục giác đầu khẩu 3/8, KTC TBT308T
Bộ đầu sao KTC gồm 8 cỡ với chân nối loại 3/8 inch.
Với các cỡ từ T20 đến T55, chiều dài tiêu chuẩn (66-76mm).


Hình ảnh bộ hoa thị, sao (ngắn) KTC TBT3S08T:
 

Bọ hình sao gồm 8 cỡ từ T20 đến T55, KTC TBT3S08T, bộ sao dạng khẩu
Bộ đầu sao KTC gồm 8 cỡ với chân nối loại 3/8 inch.
Với các cỡ từ T20 đến T55, chiều dài tiêu chuẩn (50-58mm).


Hình ảnh bộ hoa thị, sao (dài) KTC TBT3L08T:
 

Bộ hình sao KTC loại dài TBT3L08T, bộ hình sao với chân khẩu loại 3/8 inch, KTC TBT3L08T,
Bộ đầu sao KTC gồm 8 cỡ với chân nối loại 3/8 inch.
Với các cỡ từ T20 đến T55, chiều dài tiêu chuẩn (128mm).
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang