Bộ hoa thị 3/8" RS13025/8-L50

Nhà sản xuất: Koken

Đầu sao dạng khẩu Koken loại 3/8
Mã số: RS13025/8-L80
Chiều dài: 50mm với 8 cỡ từ T20 đến T55
Xuất xứ: Koken Nhật

Bộ đầu lục giác khẩu Koken loại 3/8 inch
Mã số: RS13025/8-L50
Với chiều dài: 50mm, với 8 cỡ từ T20 đến T55
Thanh giữ các đầu với 8 đầu giữ

Thông số, hình ảnh bộ sao Koken RS13025/8-L50:

 

Bộ sao 3/8 inch, Koken RS13025/8-L50, bộ sao 8 cỡ từ T20 đến T55 Bộ đầu chìm hình sao 3/8 inch, mã số: RS13025/8-L50
Gồm 8 cỡ từ T20 đến T55

Với nhu cầu về bộ sao 1/2 inch, tham khảo RS14025/6-L60


Đầu khẩu 3/8 inch dùng kết nối đầu bits Koken 13105:
 

Khẩu nối đầu bits, khẩu nối bits, Koken 13105, tuýp đầu sao, tuýp hoa thị Koken
Đầu khẩu nối bits Koken  inch với đầu nối cỡ lục giác cỡ 11mm, chiều dài 38mm
Dùng kết nối các đầu bits thân lục giác kích thước 11mm, tham khảo bảng bên dưới:


Tham khảo đầu lục giác với mũi rời, Koken 13025.50:
 

Đầu sao Koken 13025.50, Koken 13025.50, đầu hoa thị khẩu 3/8 inch,
Với các đầu sao (hoa thị 6 cạnh) có lựa chọn chiều dài là 50mm, 90mm
Đầu sao có các cỡ từ T20 đến T55, mã số Koken 13025.50 hoặc 13025.80
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang