Bộ khẩu KTC 3/4 inch TB610A

Nhà sản xuất: KTC

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB610 loại 3/4 inch
Với 8 đầu khẩu từ 22 đến 46mm
Hãng SX: KTC Nhật

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC - Bộ đầu tuýp 3/4 inch
Mã số: TB610 gồm 10 chi tiết (được thay thế bằng TB610A) mô tả bên dưới
Với 8 đầu khẩu 3/4 inch loại 12 cạnh cỡ từ 22 đến 46mm
Tay lắc vặn, tay vặn, thanh nối, hộp sắt
Trọng lượng: 9.0kg

Chi tiết bộ đầu khẩu vặn ốc KTC loại 3/4 inch TB610 hoặc TB610A:

 

Bộ tuýp 3/4 inch, bộ đầu khẩu 3/4 inch, bộ khẩu KTC, KTC TB610 Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB610 loại 3/4 inch
Gồm 10 đầu khẩu từ 22 đến 46mm
Tay lắc vặn BR6A
Thanh nối dài: BE40-200
Trọng lượng: 9.0kg
Dòng sản phẩm tb619a, tb610a, tb615a, tb614a Bộ sản phẩm đầu tuýp (đầu khẩu) 3/4 inch được làm mới
Mã số hộp sắt: B4110-MA

Mã số mới: TB610A, TB614A, TB615A, TB619A
Thay thế TB610, TB614, TB615 và B619


Hình ảnh chi tiết bộ đầu khẩu vặn ốc KTC loại 3/4 inch TB610:
 

Bộ đầu tuýp 3/4 inch, bộ tuýp 3/4 inch, bộ đầu khẩu 3/4 inch KTC, KTC TB610, Bộ đầu khẩu 3/4 inch, bộ tuýp 3/4 inch với các đầu tuýp từ 22 đến 46mm, bộ đầu khẩu 3/4 inch KTC, KTC TB610,


Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC - Bộ đầu tuýp 3/4 inch
Mã số: TB610A gồm 10 chi tiết
Với 8 đầu khẩu 3/4 inch loại 12 cạnh cỡ từ 22 đến 46mm
Tay trượt, thanh nối dài, đầu cắm, hộp sắt
Trọng lượng: 9kg

Chi tiết bộ đầu khẩu vặn ốc KTC 3/4 inch TB610A:

 

Bộ đầu khẩu 3/4 inch KTC, KTC TB619A, bộ đầu tuýp 3/4 inch, bộ tuýp 3/4 inch nhập khẩu Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB614A loại 3/4 inch
Gồm 11 đầu khẩu loại 12 cạnh từ 22 đến 50mm
Tay trượt BL40-500
Thanh nối dài: BE40-130, 200
Trọng lượng: 10.8kg

Mã số hộp sắt: B4110-MA
Trọng lượng: 3.1kg

 


Chi tiết các đầu khẩu vặn ốc loại 3/4 inch của KTC:
 

Đầu khẩu 3/4 inch, đầu khẩu KTC B40, đầu tuýp loại 19.0
Bộ sản phẩm đầu tuýp (đầu khẩu) 3/4 inch với các lựa chọn từ 17 đến 85mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang