Bộ khẩu KTC 3/4 inch TB614A

Nhà sản xuất: KTC

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB614 loại 3/4 inch
Với 11 đầu khẩu từ 22 đến 50mm
Hãng SX: KTC Nhật

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC - Bộ đầu tuýp 3/4 inch
Mã số: TB614A gồm 15 chi tiết
Với 11 đầu khẩu 3/4 inch loại 12 cạnh cỡ từ 22 đến 50mm
Tay trượt, thanh nối dài, đầu cắm, hộp sắt
Trọng lượng: 10.8kg

Chi tiết bộ đầu khẩu vặn ốc KTC 3/4 inch TB614A:

 

Bộ đầu khẩu 3/4 inch KTC, KTC TB619A, bộ đầu tuýp 3/4 inch, bộ tuýp 3/4 inch nhập khẩu Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB614A loại 3/4 inch
Gồm 11 đầu khẩu loại 12 cạnh từ 22 đến 50mm
Tay trượt BL40-500
Thanh nối dài: BE40-130, 200
Trọng lượng: 10.8kg

Mã số hộp sắt: B4110-MA
Trọng lượng: 3.1kg

 
Bộ đầu khẩu 3/4 inch, bộ khẩu từ 22 đến 50mm, bộ đầu khẩu KTC Nhật


Thay thế bởi các mã số cũ như sau:
 

Dòng sản phẩm tb619a, tb610a, tb615a, tb614a Bộ sản phẩm đầu tuýp (đầu khẩu) 3/4 inch được làm mới
Mã số hộp sắt: B4110-MA

Mã số mới: TB610A, TB614A, TB615A, TB619A
Thay thế TB610, TB614, TB615 và B619


Chi tiết các đầu khẩu vặn ốc loại 3/4 inch của KTC:
 

Đầu khẩu 3/4 inch, đầu khẩu KTC B40, đầu tuýp loại 19.0
Bộ sản phẩm đầu tuýp (đầu khẩu) 3/4 inch với các lựa chọn từ 17 đến 85mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang