Bộ lục giác chìm RS3010M/8-L62

Nhà sản xuất: Koken

Bộ lục giác chìm với khẩu 3/8 inch
Mã sản phẩm: RS3010M/8-L62
Với các đầu lục từ 3-12mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Bộ lục giác chìm đầu thường
Mã sản phẩm: RS3010M/8-L62, khẩu cỡ 3/8 inch
Đầu mũi lục giác có kích thước lựa chọn từ 3mm đến 12mm
Chiều dài các đầu lục giác chìm loại đầu khẩu 3/8 inch: 62mm
Thanh giữ các đầu khẩu 3/8 inch

Thông số kích thước các đầu bits lục giác chìm dòng sản phẩm 3010M:

 

Bộ lục giác chìm dạng khẩu, Koken RS3010M/8-L62, Koken RS3010M/8-L100 Lục giác chìm đầu khẩu, Koken, lục giác khẩu
Lục giác chìm khẩu Koken


Thông số kích thước các đầu lục giác chìm dòng sản phẩm 3010M dài 62mm:
 

Koken 3010M, đầu lục giác chìm Koken, Koken 3/8 inch 3010M.100-4, Với đầu lục giác khẩu 3/8 inch,
có các lựa chọn các cỡ từ 3 đến 14mm

Với cỡ số 9mm chiều dài 100mm,
mã số lựa chọn sẽ là 3010M.100-9
Lục giác chìm Koken, Koken 3010M,


Tham khảo thêm loại đầu lục giác khẩu 3/8 inch với chiều dài 38, 100 và 160mm:
 

Đầu lục giác Koken, Koken 3010M.38, Koken 3010M.100, Koken 3010M.160 Với chân khẩu 3/8 inch  chiều dài 38-160mm
có lựa chọn các cỡ từ 3 đến 14mm

Với cỡ số 9mm chiều dài 100mm,
mã số lựa chọn sẽ là 3010M.100-9
Đầu lục giác khẩu loại 3/8 inch, Koken 3010M.100, Koken 3010M.160


Koken có nhiều lựa chọn cho các loại đầu chìm khác nhau::
 

Đầu chìm Koken, các đầu lục giác chìm, đầu sao chìm, đầu tô vít
Với các đầu tô vít 2 cạnh, 4 cạnh, lục giác thường, lục giác bi, hoa thị 12 cạnh, hoa thị 6 cạnh, hoa thị 5 cạnh, có thêm lựa chọn có lỗ giữa, ...
Sản phẩm được dùng với các đầu khẩu loại 1/4 inch, 3/8 inch hay 1/2 inch.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang