Bộ tháo ốc gãy
Mã số: EA584..
Dùng tháo các ốc gãy đầu hoặc không dùng phần đầu để vặn được

Bảng thông số lựa chọn các loại dụng cụ tháo ốc gãy của ESCO Nhật:
 

Bộ tháo ốc gãy, ESCO EA584BB, thanh tháo ốc gãy ESCO, bộ tháo vít gãy ESCO
Quy trình: loại bỏ đầu ốc gãy, khoan thẳng tâm thân ốc, lắp thanh tháo cỡ phù hợp, Vặn ngược chiều.
Bộ thanh tháo ốc gãy, ESCO EA584BC-1, EA584BC-2, bộ tháo ốc gãy nhập khẩu


Bảng thông số lựa chọn với kiểu tháo dạng khẩu kết hợp súng vặn ốc của ESCO Nhật:
 

Bộ tuýp tháo ốc gãy, tuýp tháo ốc gãy, EA584AC ESCO, EA618AD ESCO
Quy trình: loại bỏ đầu ốc gãy, khoan thẳng tâm thân ốc, lắp tuýp cỡ phù hợp, Vặn ngược chiều
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang