Bộ tuýp kết hợp Koken 2260M

Nhà sản xuất: Koken

Bộ đầu khẩu kết hợp 3/8 & 1/4 inch
Mã số: 2260M với 28 đầu khẩu
Tuýp hệ mét từ 4 đến 21mm
Hãng SX: Koken Nhật

Bộ đầu khẩu kết hợp 1/4 inch & 3/8 inch
Mã số: 2260M với 28 chi tiết
Gồm các đầu khẩu 3/8 inch & 1/4 inch hệ mét từ 4 - 21mm
Cùng tay lắc vặn, tay trượt, thanh nối dài, đầu lắc léo loại 3/8 inch
Các chi tiết được bố trí trong hộp sắt, kích thước 395 x 90 x 50mm

Thông số chi tiết sản phẩm bộ đầu khẩu kết hợp 3/8 & 1/4 inch Koken 2260M:

 

Bộ tuýp Koken 2260M, Koken 2260M, bộ đầu khẩu Koken kết hợp, 1/4 inch và 3/8 inch
Bộ khẩu Koken 2260M, bộ đầu khẩu Koken 1/4 inch, Koken 2260M Bộ đầu khẩu kết hợp Koken 1/4 & 3/8 inch
Mã số: 2260M gồm 28 chi tiết, gồm:

. 8 đầu khẩu hệ mét 1/4 inch cỡ: 4-12mm
. 11 đầu khẩu hệ mét 3/8 inch cỡ: 8-21mm
. 1 tay lắc 1/4 inch & 2 thanh nối dài: 50, 100mm
. 1 tô vít đầu vuông 1/4 inch
. 1 tay lắc 3/8 inch & 2 thanh nối dài: 75, 125mm
. 1 tay trượt 3/8, 1 đầu chuyển 3/8 ra 1/4

Hộp sắt: 370x150x50, Trọng lượng: 2.37kg


Thông số chi tiết các đầu tuýp loại 3/8 inch của Koken:
 

Đầu khẩu 3/8 inch, đầu tuýp 3/8 inch, Koken 3400M, Koken 3405M
Khẩu tuýp Koken 3/8 inch hệ mét có lựa chọn loại 6 cạnh (3400M) và loại 12 cạnh (3405M)
Các cỡ hệ mét có lựa chọn từ 5 đến 24mm


Thông số chi tiết các đầu tuýp loại 1/4 inch của Koken:
 

Đầu khẩu 1/4 inch, đầu tuýp 1/4 inch, Koken 2400M, Koken 2400M
Khẩu tuýp Koken 1/4 inch hệ mét có lựa chọn loại 6 cạnh (2400M) và loại 12 cạnh (2405M)
Các cỡ hệ mét có lựa chọn từ 3 đến 14mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang