Cờ lê lực KTC dòng CMPC đầu 1/2 inch

Nhà sản xuất: KTC

Cờ lê lực KTC loại đặt lực trước
Dòng sản phẩm: CMPC, thay thế CMPB
Với các lựa chọn đầu nối: 1/2 inch
Xuất xứ: KTC Nhật

Cờ lê đặt lực trước KTC
Dòng sản phẩm: CMPC (thay thế dòng CMPB tương ứng)
Với các lựa chọn dải lực từ 10-300Nm với đầu nối: 1/2 inch

Thông số, hình ảnh sản phẩm cờ lê đặt lực KTC dòng CMPC:

 

Cờ lê lực KTC dòng CMPC, CMPC2004, CMPC3004
Cờ lê lực KTC dòng CMPC thay thế cho dòng CMPB từ CMPB0152 đến CMPB3004
Với loại 1/4 inch: lựa chọn CMPC0152 (dải lực: 3-15Nm)
Với loại 3/8 inch: lựa chọn CMPC0253, CMPC0503, CMPC1003 (dải lực 5-100Nm)
Với loại 1/2 inch: lựa chọn CMPC0504, CMPC1004, CMPC2004, CMPC3004 (dải lực (10-300Nm)
Bảng thông số cờ lê lực KTC, KTC CMPC, CMPC1003, CMPC0253
Cờ lê lực KTC loại 1/4 inch, CMPC0152 Cờ lê lực KTC dòng CMPC, CMPC0503 Cờ lê lực ktc 1/2 inch, KTC CMPC0504


Thông số cờ lê lực KTC loại đặt lực trước dòng CMPB (còn cung cấp đến khi hết tồn kho):
 

Thông số cờ lê lực KTC CMPB, CMPB1004, CMPB2004, CMPB3004

Cờ lê lực, cần xiết lực, cờ lê cân lực, cờ lê lực KTC, cần xiết lực KTC, tay cân lực KTC
Cờ lê lực KTC CMPB2004 với tay nắm vặn được làm từ vật liệu nhựa cứng.
Từ năm 2019 dòng CMPB được thay thế bằng CMPC (tay nắm được thiết kế bằng vật liệu kim loại).


Sản phẩm mới, cần xiết lực KTC dòng GW:
 

Cần xiết lực KTC Nhật, dải lực đến 1000Nm, cần xiết lực kiểu đặt lực

Cờ lê lực kiểu đặt lực, cần xiết lực, cờ lê cân lực, cờ lê lực KTC, cần xiết lực KTC, tay cân lực KTC
Cờ lê lực KTC dòng GW với các dải lực từ 1/4 (2-10Nm) đến loại 1 inch (200-1000Nm).
Tay cầm vật liệu nhựa cứng chắc chắn, vạch thể hiện kết quả dễ nhìn, núm xoay khóa phía sau.

Cần xiết lực KTC Nhật, cần xiết lực kiểu đặt lực,
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang