Cờ lê lực Kanon 3/8 inch N25QLK

3.488.000₫

Nhà sản xuất: Kanon

Cờ lê lực kiểu đặt lực trước
Mã số: N25QLK
Dải lực: 5-25 Nm, đầu nối: 3/8 inch
Nhà sản xuất: Nakamura Mfg. Co., Ltd. (KANON), Nhật Bản

Cờ lê lực Kanon loại đặt lực trước
Mã số: N25QLK (đơn vị đo là N.m)
Đầu nối 3/8 inch, Dải lực: 5-25Nm, Thang chia: 0.2Nm
Chiều dài: 232mm, Trọng lượng: 0.29kg

Cách điều chỉnh đặt lực đối với cờ lê lực kiểu đặt lực trước:

Thiết lập lực đặt trước, cài đăt lực với cần xiết lực đặt lực, cách cài đặt lực, Kanon QLK . Đối với model N3QLK - N560QLK:
Nới ốc hãm, vặn núm điều chỉnh đến lực mong muốn,
Vặn chặt lại vít điều chỉnh.

. Đối với model N700QLK - N2100QLK:
Việc thực hiện sẽ dùng với tay vặn ốc lục giác chữ L.
Cờ lê lực Kanon, cờ lê lực Kanon QLK, cách điều chỉnh đặt lực


Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Kanon QLK - loại xiết lực kiểu đặt lực trước:

Cần xiết lực Kanon, Kanon N200QLK, Kanon N200QLK, dải đo 40-200Nm, cân lực 200Nm
Cờ lê lực mã số N250QLK được đổi sang mã số mới N25QLK từ đầu năm 2016


Với các sản phẩm dùng cho sửa chữa xe máy, tham khảo các loại bên dưới:

Cờ lê lực Kanon, Kanon N25QLK, dải lực 5-25Nm, cần xiết lực đặt lực trước, Cờ lê lực Kanon N50QLK, cần xiết lực đặt lực, Kanon N50QLK, cần xiết lực đặt lực Cờ lê lực nhập khẩu, N100QLK, Kanon N100QLK, cần xiết lực đầu 1/2 inch, Cờ lê lực Kanon N200QLK, cần xiết lực đặt lực, cờ lê lực đặt lực trước,
Với các yêu cầu lực xiết khác, vui lòng tham khảo: Cờ lê lực dòng đặt lực trước.
Xiết ốc đầu quy lát, xiết ốc đầu bò xe máy, ốc đầu quy lát, 14Nm Xiết ốc vô lăng điện, ốc bánh đà, xiết ốc bánh đà, ốc vô lăng điện xe máy Xiết ốc trục bánh xe, xiết ốc trục bánh xe trước, ốc trục bánh xe trước Xiết ốc cổ lái, cần xiết lực ốc cổ lái
Xiết ốc cổ lái, tham khảo
Dụng cụ đặc biệt.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang