Cờ lê lực KTC loại đặt lực dòng GW

Nhà sản xuất: KTC

Cờ lê lực KTC loại đặt lực trước
Dòng sản phẩm: GW (1/4 - 1 inch)
Với các dải lực đến 1000Nm
Xuất xứ: KTC Nhật

Cờ lê đặt lực trước KTC
Dòng sản phẩm: GW (cán cầm nhựa tổng hợp)
Với các lựa chọn từ 1/4 inch đến 1/2 inch

Sản phẩm mới, cần xiết lực KTC dòng đặt lực trước GW:

 

Cần xiết lực KTC Nhật, dải lực đến 1000Nm, cần xiết lực kiểu đặt lực

Cờ lê lực kiểu đặt lực, cần xiết lực, cờ lê cân lực, cờ lê lực KTC, cần xiết lực KTC, tay cân lực KTC
Cờ lê lực KTC dòng GW với các dải lực từ 1/4 (2-10Nm) đến loại 1 inch (200-1000Nm).
Tay cầm vật liệu nhựa cứng chắc chắn, vạch thể hiện kết quả dễ nhìn, núm xoay khóa phía sau.

Cần xiết lực KTC Nhật, cần xiết lực kiểu đặt lực, cờ lê đặt lực, KTC GW050-03


Sản phẩm mới, cần xiết lực KTC dòng đặt lực trước GW:
 

Cần xiết lực KTC GW, GW100-03, dải lực 20-100Nm Tay xiết lực đặt lực, KTC GW, GW200-03, dải lực 40-200Nm, đầu nối 1/2 inch Núm vặn chỉnh lực, điều chỉnh lực xiết, núm vặn lực đặt trước
Kiểm tra lực xiết, hiệu chỉnh cờ lê lực, cờ lê lực KTC Cờ lê lực KTC, cờ lê lực đặt lực trước KTC, cờ lê cân lực KTC,
Cần xiết lực KTC, cần xiết lực đặt lực KTC, tay cân lực KTC, 
Với đầu 1/4 inch: GW010-02, GW025-02
Với đầu 3/8 inch: GW010-03, GW025-03, GW050-03, GW100-03
Với đầu 1/2 inch: GW100-04, GW200-04, GW300-04
Với đầu 3/4 inch: GW600-06, GW800-06, GW1000-06
Với đầu 1 inch: GW1000-08
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang