Cờ lê lực mỏ lết KTC GEK200-W36

Nhà sản xuất: KTC

Cờ lê lực KTC loại điện tử
Mã số: GEK200-W36 có dải lực 40-200Nm
Độ mở: 10-36mm, Chiều dài: 581.2Nm
Xuất xứ: KTC Nhật

Cờ lê lực KTC - loại đồng hồ điện tử, Cần xiết lực điện tử

  • Mã số: GEK200-W36
  • Đầu dạng mỏ lết với độ mở từ 10-36mm
  • Dải đo lực: 40 - 200Nm, Thang đo nhỏ nhất: 0.2Nm
  • Chiều dài tay cân lực: 581.2mm, Trọng lượng: 0.99kg
  • Thích hợp đối với việc sửa chữa các xe cỡ trung bình và lớn
     
Cờ lê lực KTC Nhật, cờ lê cân lực KTC, tay cân lực điện tử, cờ lê lực đầu mỏ lết GEK200-W36
Cờ lê lực KTC dạng đồng hồ điện tử đầu mỏ lết dùng cho các ống mà dạng đầu khẩu không thể sử dụng được.
Dải đo lớn nhất đối với loại này là 40-200Nm (model GEK200-W36).
Các loại nhỏ hơn cũng với độ mở 10-36 là GEK085-W36 và GEK135-W36 với dài đo tương ứng từ 17-85Nm và 27-135Nm.


Thông số, hình ảnh cờ lê lực KTC loại đồng hồ điện tử KTC GEK200-W36:
 

Cờ lê lực điện tử đầu mỏ lết, cần siết lực mỏ lết với dải đo lực 40-200Nm
Cờ lê lực, cần xiết lực, cờ lê cân lực đầu mỏ lết, cờ lê lực KTC, cần xiết lực đầu mỏ lết, tay cân lực mỏ lết, cờ lê lực điện tử.
Cờ lê lực KTC GEK200-W36 với dải lực phù hợp với các công việc trung bình.


Lựa chọn cờ lê lực điện tử với dải lực và kiểu đầu nối dòng GEK của KTC Nhật:
 

Lựa chọn cờ lê lực và dải lực, chọn cờ lê lực phù hợp, lựa chọn cờ lê lực KTC
Cờ lê lực điện tử KTC với đầu nối dạng khẩu và đầu mỏ lết với thông tin về dải lực và kiểu đầu nối
Với cờ lê lực đầu mỏ lết đều có độ mở từ 10-36mm, dải lực có 3 lựa chọn: 17-85Nm, 27-135Nm, 40-200Nm
 
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang