Cờ lê tròng hệ inch KTC dòng MS2

Nhà sản xuất: KTC

Cờ lê kết hợp - Cờ lê tròng
Mã số dòng sản phẩm: MS2
Với các lựa chọn từ 1/8 - 1-1/2
Hãng SX: KTC Nhật

Cờ lê kết hợp KTC (1 tròng 1 mở) - Cờ lê tròng KTC
Mã số dòng sản phẩm: MS2 hệ inch
Cờ lê tròng: cờ lê 1 đầu mở và 1 đầu tròng, cỡ số: lựa chọn theo bảng bên dưới
Với lựa chọn cho các cỡ từ 1/8 inch (MS2-1/8) đến 1-1/2 inch (MS2-1-1/2)

Bảng thông số các cỡ cờ lê kết hợp KTC Nhật dòng MS2 hệ inch:

 

Cờ lê tròng hệ inch, cờ lê tròng nhập khẩu, cờ lê kết hợp, cờ lê hệ inch, KTC MS2-1/4 Cờ lê hệ inch nhập khẩu, cờ lê tròng hệ inch, MS2-1, MS2-5/16
. Cờ lê tròng hệ inch có đủ cỡ lựa chọn
. Từ cỡ 1/8 inch đến 1-1/2 inch
. Tham khảo tiêu chuẩn đóng gói
. Logo nhà SX và mã được dập trên sp
Cờ lê tròng, đầu tròng đầu mở, KTC MS2 hệ inch, cờ lê kết hợp hệ inch Cờ lê tròng hệ inch, KTC MS2-1/4, KTC MS2-1


Một số sản phẩm cờ lê tròng, bộ cờ lê tròng của KTC Nhật dòng MS2 hệ inch:
 

Bộ cờ lê tròng hệ inch, KTC TMS208B, cờ lê tròng hệ inch Bộ cờ lê tròng hệ inch, KTC TMS208B, bộ cờ lê tròng 8 cỡ hệ inch
Bộ cờ lê tròng hệ inch của KTC Nhật với các cỡ thông dụng như MS2-1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4.
Với các cỡ khác, vui lòng tham khảo bảng thông số cờ lê tròng hệ inch bên trên.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang