Cờ lê tuyo phanh MZ10-10X12

Nhà sản xuất: KTC

Cờ lê mở tuyo phanh
Mã số: MZ10-10x12
Với 2 cỡ 10 và 12mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Cờ lê mở tuyo phanh
Mã số: MZ10-10x12 với 2 cỡ 10 và 12
Chiều dài: 145mm

Thông số, hình ảnh cờ lê mở tuyo phanh MZ10-10x12:

 

Cờ lê vặn tuyo phanh MZ10-10x12, MZ10-14x17, cờ lê vặn tuyo phanh KTC
Cờ lê mở tuyo phanh dòng MZ10 có 2 cỡ 10, 12 và 14, 17


Tham khảo thêm loại cờ lê mở tuyo phanh MZ11:
 

Cờ lê vặn tuyo phanh, KTC MZ112, cờ lê vặn tuyo kết hợp MZ11-10, MZ11-12
Cờ lê mở tuyo phanh dòng MZ11 có 2 cỡ 10, 12


Tham khảo thêm loại cờ lê mở tuyo phanh AB252:
 

Tháo tuyo phanh KTC AB252,
Đầu tháo/mở tuyo phanh dòng AB252 với cỡ số 10 dùng đầu vặn 3/8 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang