Đầu bit lục giác Eight EA-66

Nhà sản xuất: Eight

Mũi bit lục giác bi
Dòng sản phẩm: EA-66
Mũi: 2.5-6mm. Chiều dài: 65, 110mm
Xuất xứ: Eight Nhật

Mũi bits đầu lục giác bi
Mã số: EA-66
Đuôi cắm dạng lục giác cỡ 6.35mm, chiều dài rãnh bi: 13mm
Có các lựa chọn cho các đầu lục giác từ 2.5mm - 6mm
Chiều dài lựa chọn: 65m và 110mm


Thông số, hình ảnh mũi bits Eight đầu lục giác loại 1 đầu EA-66:
 

Đầu bits lục giác dùng cho súng, bits lục giác Eight, EA-64, EA-66, EA-70
Đầu bit lục giác, EA-66, đầu bit lục giác bi, EA-66 2.5x55, bits 4mmx65, bit 5mmx65
Đầu bit lục giác Eight EA-66 (rãnh bi 13mm)với đầu bi tròn, được dùng cho súng khí hay tô vít điện
Các lựa chọn cho chiều dài thông dụng: 65, 110mm. Sản phẩm được sản xuất tại Eight


Thông số, hình ảnh mũi bits Eight đầu lục giác loại 1 đầu EA-65:
 

Đầu bits lục giác dùng cho súng, bits lục giác Eight, EA-64, EA-66, EA-70
Đầu bit lục giác, EA-65, đầu bit lục giác bi, EA-65 3x65, bits 4mmx110, bit 5mmx7
Đầu bit lục giác Eight EA-63 (rãnh bi 9mm) với đầu bi tròn, được dùng cho súng khí hay tô vít điện
Các lựa chọn cho chiều dài thông dụng: 75, 100mm. Sản phẩm được sản xuất tại Eight.


Thông số, hình ảnh mũi bits Eight đầu lục giác dòng EA-70:
 

Đầu bits lục giác dùng cho súng, bits lục giác Eight, EA-64, EA-66, EA-70
Đầu bit lục giác, EA-70, đầu bit lục giác bi, EA-70 2.5x130, bits 4mmx160, bit 5mmx160
Đầu bit lục giác Eight EA-70 (rãnh bi 9, 13mm) với đầu bi tròn, được dùng cho súng khí hay tô vít điện
Các lựa chọn cho chiều dài thông dụng: 130, 160mm. Sản phẩm được sản xuất tại Eight Nhật.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang