Đầu bits hình sao Koken 121T

Nhà sản xuất: Koken

Đầu bits đầu hình sao
Mã số: 121T với mũi từ T15 đến T40
Chiều dài: 50, 70, 100, 150mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Mũi bits đầu hình sao (hoa thị)
Mã số: 121T với mũi T15 đến T40
Chiều dài: 50, 70, 100 hoặc 150mm
Chuôi là thân lục giác cỡ 6.35mm (1/4 inch)

Thông số, hình ảnh đầu bits hình sao dòng 121T của Koken:

 

Đầu bits hình sao, Koken 121T.100-T30, bít đầu hoa thị T25, bit hoa thị, bit sao Mũi bits hình sao (hoa thị) Koken
Dòng sản phẩm: 121T

Đầu mũi: T15, T20, T25, T27, T30, T40
Chiều dài với các lựa chọn: 50, 70, 100, 150mm

Tiêu chuẩn đóng gói: 10 chiếc/gói
Bits hoa thị Koken, bits hình sao Koken, Koken 121T.100-T25
Bít hình sao, đầu bits Koken hình sao, bits hoa thị, Koken 121T, Koken 12T.70 Kích thước thân lục giác: 6.35mm
Khoảng cách đuôi đến ngạnh: 9.5mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang