Đầu bits hình sao Koken 121TH

Nhà sản xuất: Koken

Đầu bits đầu hình sao
Mã số: 121TH với mũi từ T15H đến T40H
Chiều dài: 70, 100mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Mũi bits đầu hình sao (hoa thị) có lỗ giữa
Mã số dòng sản phẩm: 121TH với mũi T20H đến T40H
Thân lục giác 6.35mm, tiêu chuẩn đóng gói 10 chiếc/pack
Chiều dài: có 2 lựa chọn về chiều dài: 70, 100mm

Thông số, hình ảnh đầu bits hình sao dòng 121TH (121T.70-TH) của Koken:

 

Mũi bits hình sao có lỗ, Koken 121T.70-TH, Koken 121TH Mũi bits hình sao (hoa thị có lỗ) Koken

Đầu mũi: T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
Chiều dài với 2 lựa chọn: 70, 100mm
Bits hình sao có lỗ, Koken 121T.100-TH, Koken 121T.70-TH
Bits hình sao có lỗ, 121T.70-TH, Koken 121T.100-TH Kích thước thân lục giác: 6.35mm
Khoảng cách đuôi đến ngạnh: 9.5mm

Dòng sản phẩm Koken: 121TH
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang