Đầu bits khẩu lắc léo B-35BU

Nhà sản xuất: BiX

Đầu bits khẩu với đầu lắc léo
Mã số: B-35BU với thân lục giác 6.35mm
Gồm các lựa chọn khẩu từ 8 đến 14
Chiều dài: 100, 150, 200mm

Mũi bits đầu khẩu vặn ốc
Mã số: B-35BU
Đuôi cắm dạng lục giác cỡ 6.35mm
Có các lựa chọn cho các đầu khẩu từ 8 đến 14mm
Chiều dài lựa chọn: 100, 150, 200mm

Thông số, hình ảnh mũi bít đầu khẩu (đầu tuýp) B-35BU:

 

Đầu tuýp dạng khẩu lắc léo, đầu tuýp lắc léo, B-35BU Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Phần đầu được quay kiểu lắc léo (khớp tròn)
Chiều dài thường sử dụng: 100mm, 150mm, 200mm

Thường dùng trong các vị trí lắp ráp
với phần súng và phần ốc không thẳng hàng
Đầu bits dạng khẩu lắc léo, đầu tuýp lắc léo, đầu tuýp lắc léo, BiX B-35BU, B-35BU Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Lựa chọn đối với chiều dài: 100mm, 150mm, 200mm


Tham khảo thêm loại Type S với lò xo đẩy bên dưới:
 

Đầu tuýp lắc léo, đầu khẩu lắc léo, đầu BiX B-35BU, đầu lắc léo có lò xo, Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Phần đầu được quay kiểu lắc léo (khớp tròn)
Có thêm lò xo đẩy - Type S
Chiều dài thường sử dụng: 100mm, 150mm, 200mm

Thường dùng trong các vị trí lắp ráp
với phần súng và phần ốc không thẳng hàng
Đầu bits dạng khẩu lắc léo, đầu tuýp lắc léo, đầu tuýp lắc léo, BiX B-35BU, B-35BU Thanh vặn ốc với các đầu tuýp số 8, 10, 12, 14mm
Lựa chọn đối với chiều dài: 100mm, 150mm, 200mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang