Đầu bits khẩu từ tính B-35BM

Nhà sản xuất: BiX

Đầu bits dạng đầu khẩu có từ tính
Mã số: B-35BM với thân lục giác 6.35mm
Gồm các lựa chọn khẩu từ 8 đến 14
Chiều dài: 55, 70, 100, 150mm

Mũi bits đầu khẩu vặn ốc có từ tính
Mã số: B-35BM
Đuôi cắm dạng lục giác cỡ 6.35mm
Có các lựa chọn cho các đầu khẩu từ 5.5 đến 14mm (Từ số 5.5 đến 6 - dạng Type 1)
Chiều dài lựa chọn: 55, 70, 100, 150mm (có thể sản xuất cho chiều dài 200mm)

Thông số, hình ảnh mũi bít đầu khẩu (đầu tuýp) BiX B-35BM:

 

Đầu bits dang khẩu từ tính, B-35BM, đầu bits dạng tuýp có từ tính, đầu bits từ tính, Đầu bits từ tính, đầu bits dạng khẩu có từ tính, đầu bits nam châm, B-35BM
Đầu bits lục giác có các cỡ từ 5.5 đến 14mm (tương đương với 2 loại type A, type B).
Các lựa chọn cho chiều dài thông dụng: 55mm, 70mm, 100mm
Đầu nam châm dạng Press-in (Phần nam châm được ép bên trong)
Đầu bits từ tính, đầu bits nam châm, B-35BM, đầu bits dạng khẩu, driver bits BiX, Đầu bits đầu khẩu có từ tính
Sản phẩm được sử dụng trong các dây chuyền lắp ráp

Các chiều dài thông dụng: 70, 100mm.
Các cỡ dùng trong lắp ráp: 8, 10, 12, 14mm

Các mã số đó là:
35BM0870, 35BM08100, 35BM1070, 35BM10100,
35BM1270, 35BM12100, 35BM1470, 35BM14100
Đối với các chiều dài theo yêu cầu (150mm, 200mm), vui lòng liên lạc trước khi đặt hàng.
Dòng đầu bits khẩu từ tính với nam châm vĩnh cửu, không ảnh hưởng thời gian lưu kho.


Tham khảo 1 số loại đầu bits từ tính dạng đầu khẩu khác:
 

Đầu tuýp đầu khẩu có nam châm dạng lò xo, đầu tuýp nam châm lò xo, B-35BSM Dòng sản phẩm B-35BSM
Phần từ tính (nam châm) được gắn với lò xo
Cỡ đầu tuýp có các cỡ 8, 10, 12, 13, 14
Chiều dài: 70 và 100mm
Đầu khẩu nam châm có lò xo, B-35BSM, đầu khẩu từ tính, đầu vặn ốc
Đầu khẩu có từ tính với nam châm gắn lò xo, BiX B-35BSM, đầu bits từ tính lò xo, Dòng sản phẩm B-35BSM với các cỡ đầu từ 8 đến 14mm
Chiều dài lựa chọn với các cỡ 70, 100, 150mm

Có thể tham khảo dòng sản phẩm tương đương
của Koken với dòng sản phẩm 115G
Đầu bits lắp ráp, đầu bits xiết ốc, Koken 115G

 

Đầu tuýp từ tính, B-35BRM, từ tính vòng nam châm ép, BiX B-35BRM Dòng sản phẩm B-35BRM
Phần nam châm được gắn bằng vòng ring
Cỡ đầu tuýp có các cỡ 8, 10, 12, 13, 14
Chiều dài: 70 và 100mm
Đầu tuýp BiX, đầu bits BiX, B-35BRM, đầu bit xiết ốc, đầu tuýp vặn ốc
Đầu tuýp có từ tính, B-35BRM, BiX B-35BRM, đầu bits từ tính, đầu bits nhập khẩu Các mã số của dòng sản phẩm B-35BRM
35BRM0870, 35BRM08100
35BRM1070, 35BRM10100
35BRM1270, 35BRM12100
35BRM1470, 35BRM14100
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang