Đầu cân lực kiểu lục giác HCK

Nhà sản xuất: Kanon

Dòng HCK kiểu đầu cờ lê
Dùng cho cờ lê lực Kanon dòng LCK
Với các lựa chọn từ 2.5 đến 19mm
Hãng SX: Kanon Nhật

Dòng sản phẩm đầu cờ lê lực Kanon
Kiểu: HCK đầu lục giác chìm
Với các cỡ đầu lục giác từ 2.5 đến 19mm tương ứng với các cờ lê lực Kanon dòng LCK, FCK, ..
Tham khảo bảng bên dưới để chọn cỡ lục giác với tay cân lực phù hợp

Bảng số liệu dòng HCK với các đầu lục giác chìm của Kanon:

 

Đầu cờ lê lực, Kanon HCK, đầu cờ lê dạng lục giác,
Các đầu lục giác chìm của dòng sản phẩm HCK của Kanon
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang