Đầu chuyển 1/2 ra 3/4 14466A

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển cho súng 1/2 inch
Mã số: 14466A
Đầu chuyển 1/2 inch sang 3/4 inch
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14466A
Với chiều dài: 44mm, chuyển từ đầu 1/2 inch sang 3/4 inch
Nếu cần loại có bi giữ, vui lòng chọn mã 14466A-B

Bảng thông số đầu chuyển từ 1/2 inch sang 3/4 inch, mã số 14466A:

 

Đầu chuyển 1/2 inch, đầu chuyển 1/2 inch sang 3/4 inch, 14466A, Koken 14466A
Đầu chuyển 1/2 inch sang 3/4 inch, dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch, mã số 14466A
Mã số 14466A-B sẽ có bi giữ ở đầu ra.


Đối với loại chuyển ngược từ 3/4 inch sang 1/2 inch, tham khảo 16644A:
 

Đầu chuyển 3/4 sang 1/2, Koken 16644A, 16644A, đầu chuyển súng 3/4 inch Đầu chuyển 3/4 inch sang 1/2 inch
Dùng cho súng vặn ốc 3/4 inch, mã số 16644A

Với bi giữ hoặc chốt giữ đầu ra thì mã số
tương ứng sẽ là 16644A-B và 16644A-P
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang