Đầu chuyển 3/4 inch 16688A

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển cho súng 3/4 inch
Mã số: 16688A
Đầu chuyển 3/4 inch sang 1 inch
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển Koken loại 3/4 inch
Mã số: 16688A
Với chiều dài: 62mm
Chuyển từ đầu 3/4 inch sang 1 inch

Thông số đầu chuyển từ 3/4 sang 1 inch, mã số 16688A:

 

Đầu chuyển 3/4 inch sang 1 inch, Koken 16688A, đầu chuyển Koken Nhật Đầu chuyển 3/4 inch sang 1 inch
Dùng cho súng vặn ốc 3/4 inch, mã số 16688A


Đối với loại chuyển từ 3/4 inch sang 1/2 inch, tham khảo 16644A:
 

Đầu chuyển 3/4 inch, Koken 16644A, đầu chuyển 3/4 sang 1/2 Koken Đầu chuyển 3/4 inch sang 1/2 inch
Dùng cho súng vặn ốc 3/4 inch, mã số 16644A
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang