Đầu chuyển 3/8 ra 1/2 13344A

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển cho súng 3/8 inch
Mã số: 13344A
Đầu chuyển 3/8 inch sang 1/2 inch
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển Koken loại 3/8 inch
Mã số: 13344A
Với chiều dài: 32.5mm
Chuyển từ đầu 3/8 inch sang 1/2 inch

Tham khảo bảng thông số đầu lục giác khẩu 3/8" dòng 13344A:

 

Đầu chuyển 3/8 inch, Koken 1344A, đầu chuyển 3/8 inch sang 1/2 inch
Đầu chuyển 3/8 inch sang 1/2 inch
Dùng cho súng vặn ốc 3/8 inch, mã số 13344A


Với loại chuyển ngược từ 1/2 inch sang 3/8 inch, tham khảo 14433A:
 

Đầu chuyển 1/2 inch, đầu chuyển 1/2 inch sang 3/8 inch
Đầu chuyển 1/2 inch sang 3/8 inch
Dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch, mã số 14433A
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang