Đầu chuyển bits 112-50B

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển bits sang nối khẩu 3/8 inch
Mã số: 112-50B
Chiều dài: 50mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển dùng cho lắp ráp
Mã số: 112-50B
Dùng chuyển từ thân lục giác 6.35mm sang đầu nối khẩu 3/8 inch
Chiều dài: 50mm

Chi tiết đầu chuyển Koken 112-50B với đầu ra cỡ 3/8 inch:

 

Đầu chuyển bits sang nối khẩu 3/8 inch, Koken 112-50B, thanh chuyển bit sang khẩu 3/8 inch
Có các lựa chọn cho chiều dài 50, 100 hay 150mm
Phần nối có lựa chọn bi hoặc chốt.


Chi tiết đầu chuyển Koken 110-50B với đầu ra cỡ 1/4 inch:
 

Đầu chuyển bits sang nối khẩu 1/4 inch, Koken 110-50B, thanh chuyển bit sang khẩu 1/4 inch
Có các lựa chọn cho chiều dài 35, 50, 100 hay 150mm
Phần nối có lựa chọn bi hoặc chốt.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang