Đầu chuyển cho súng 14142-F6.3

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển vặn vít 6.35mm
Mã số: 14142-F6.3
Dùng cho súng 1/2 inch
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển bắn vít
Mã số: 14142-F6.3
Dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch
Có lựa chọn với súng vặn ốc loại 1/4 inch hoặc 3/8 inch
Cơ cấu khóa và nhả nhanh giúp thao tác dễ dàng

Tham khảo thông số đầu chuyển vặn vít Koken 14142-F6.3:

 

Đầu chuyển vặn vít, đầu vặn vít 6.35mm, Koken 13142-F6.3 Đầu vặn vít dùng cho súng 1/2 inch, Koken 14142-F6.3
Đầu vặn vít dùng cho súng 1/2 inch

Mã số: 14142-F6.3 
Chiều dài: 45mm, Dùng với vít 6.35mm
Đầu lắp bits 6.35mm, đầu chuyển Koken, đầu gắn bits Koken, 14142-F.6.3


Với loại đầu chuyển dùng cho súng 1/4 và 3/8 inch, tham khảo bên dưới:
 

Đầu bắn vít dùng cho súng 1/4 inch, Koken 12142-F6.3 Đầu bắn vít dùng cho súng 1/2 inch, Koken 14142-F6.3
Đầu chuyển Koken 12142-F6.3 Đầu chuyển Koken 13142-F6.3
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang