Đầu chuyển Koken 1/2 ra 3/8 4433A

Nhà sản xuất: Koken

Đầu chuyển 1/2 ra 3/8
Mã số: 4433A
Chiều dài: 35, 75, 125, 250, 600mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu chuyển Koken 1/2 inch
Mã số: 4433A
Dùng cho tay vặn 1/2 inch kết hợp với khẩu 3/8 inch
Có thêm lựa chọn nếu cần đầu chuyển có chiều dài hơn: 4433A-35, 4433A-75, 4433A-125, ..

Thông số đầu chuyển Koken 1/2 inch 4433A-35:

 

Đầu chuyển khẩu, đầu chuyển Koken, đầu chuyển cho tay vặn, 4433A-35, 4433A-75
Đầu chuyển Koken 4433A-35 có chiều dài 35mm, có thêm lựa chon với chiều dài 75, 125, 250, 600mm
Dùng với tay vặn, không nên dùng cho súng
Với đầu chuyển từ 1/2 ra 3/4 inch, tham khảo mã bên dưới: 4466A
Đầu chuyển 1/2 ra 3/4 inch, Koken 4466A, đầu chuyển ra 3/4 inch


Trong trường hợp cần số lượng đơn lẻ với nhiều lựa chọn, có thể chọn theo bộ PK2346/6:
 

Bộ đầu chuyển PK2346/6, bộ đầu chuyển khẩu Koken, Koken PK2346/6
Bộ đầu chuyển Koken PK2346/6 gồm 6 loại đầu chuyển. Lưu ý lực xiết khi nối với đầu khẩu nhỏ hơn.
Mã số: 2233A, 3322A, 3344A, 4433A, 4466A, 6644A
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang