Đầu chuyển dùng cho lắp ráp
Mã số: 135E-60B
Dùng chuyển từ thân lục giác 6.35mm sang đầu nối khẩu 1/2 inch
Chiều dài: 60mm


Chi tiết đầu chuyển Koken 135E-60B với đầu ra cỡ 1/2 inch:
 

Đầu chuyển bits sang nối khẩu 1/2 inch, Koken 135E-60B, thanh chuyển bit sang khẩu 1/2 inch
Có các lựa chọn phần nối có lựa chọn bi hoặc chốt. Chiều dài 60mm.


Với đầu ra cỡ 3/8 inch, tham khảo dòng sản phẩm Koken 112-50B:
 

Đầu chuyển bits sang nối khẩu 3/8 inch, Koken 112-50B, thanh chuyển bit sang khẩu 3/8 inch
Có các lựa chọn cho chiều dài 50, 100 hay 150mm
Phần nối có lựa chọn bi hoặc chốt.


Chi tiết đầu chuyển Koken 110-50B với đầu ra cỡ 1/4 inch:
 

Đầu chuyển bits sang nối khẩu 1/4 inch, Koken 110-50B, thanh chuyển bit sang khẩu 1/4 inch
Có các lựa chọn cho chiều dài 35, 50, 100 hay 150mm
Phần nối có lựa chọn bi hoặc chốt.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang