Đầu cờ lê cho cờ lê lực SCK

Nhà sản xuất: Kanon

Dòng SCK kiểu đầu cờ lê
Dùng cho cờ lê lực Kanon dòng LCK
Với các lựa chọn từ 7 đến 65mm
Hãng SX: Kanon Nhật

Dòng sản phẩm đầu cờ lê lực Kanon
Kiểu: SCK đầu cờ lê mở
Với các cỡ từ 7 đến 65mm dòng SCK có thể kết hợp với cờ lê lực Kanon kiểu LCK, SPCK
Vui lòng lựa chọn để có sự phù hợp giữa đầu cờ lê và cờ lê lực tương ứng

Bảng lựa chọn các sản phẩm đầu cờ lê SCK của Kanon:

 

Kanon SCK, đầu cờ lê cho cân lực, cờ lê lực thay đầu,
Các đầu cờ lê của dòng sản phẩm SCK của Kanon
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang