Đầu hoa thị 1/2" Koken 4025

Nhà sản xuất: Koken

Đầu bits khẩu hoa thị
Dòng sản phẩm: 4025
Với các đầu có cỡ từ T20 đến T70
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu bits hoa thị dạng khẩu
Dòng sản phẩm: 4025, khẩu cỡ 1/2 inch
Đầu mũi có kích thước lựa chọn từ T20 đến T70
Chiều dài có các lựa chọn từ 60, 100, 140mm

Thông số đầu lục giác khẩu cỡ 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 4025:

 

Đầu khẩu hoa thị Koken, Koken 4025.60-T45, Koken 4025.100-T40
Với cỡ đầu khẩu 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 4025.60 T hoặc 4025.100 T
Với các lựa chọn đầu mũi từ T20 đến T70. Chiều dài: lựa chọn 60mm 100, 140mm
Đầu hoa thị 6 cạnh Koken, Koken RS4025/9-L60 Bộ sao 6 cạnh với 9 cỡ từ T20 đến T60
Mã số: RS4025/9-L60
Chiều dài: 60mm
Thanh giữ khẩu 1/2 inch


Đối với loại khẩu 3/8 inch, tham khảo Koke dòng 3025:

Đầu hoa thị 6 cạnh, 3025.50-T27, Koken 3025.50-T30 Với cỡ T30 chiều dài 50mm, mã số tương ứng là 3025.50-T30
Với đầu khẩu cỡ 3/8 inch có chiều dài cơ bản là 50mm
Có các lựa chọn cho đầu mũi từ T9 đến T55
Bộ hoa thị sao Koken, Koken RS3025/8-L50, hoa thị Koken 6 cạnh Bộ sao 6 cạnh với 8 cỡ từ T10 đến T45
Mã số: RS3025/8-L50
Chiều dài: 50mm
Thanh giữ khẩu 3/8 inch
Kích thước đầu hoa thị, Koken 3025.50-T30
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang