Đầu hoa thị 3/8" Koken 3025

Nhà sản xuất: Koken

Đầu bits khẩu hoa thị
Dòng sản phẩm: 3025
Với các đầu có cỡ từ T9 đến T55
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu bits hoa thị dạng khẩu
Dòng sản phẩm: 3025, khẩu cỡ 3/8 inch
Đầu mũi có kích thước lựa chọn từ T10 đến T55
Chiều dài có các lựa chọn từ 38, 50, 140mm

Thông số kích thước đầu bits hoa thị 6 cạnh dòng sản phẩm 3025:

 

Đầu hoa thị 6 cạnh, 3025.50-T27, Koken 3025.50-T30 Dòng 3025 với đầu khẩu: 3/8 inch
Mũi sao (hoa thị): từ T9 đến T55
Chiều dài với 3 lựa chọn: 38mm, 50mm, 140mm
Bộ hoa thị sao Koken, Koken RS3025/8-L50, hoa thị Koken 6 cạnh Bộ sao 6 cạnh với 8 cỡ từ T10 đến T45
Mã số: RS3025/8-L50
Chiều dài: 50mm
Thanh giữ khẩu 3/8 inch
Kích thước đầu hoa thị, Koken 3025.50-T30


Đối với kiểu đầu khẩu cỡ 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 4025:
 

Đầu khẩu hoa thị Koken, Koken 4025.60-T45, Koken 4025.100-T40
Với cỡ đầu khẩu 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 4025.60 T hoặc 4025.100 T
Với các lựa chọn đầu mũi từ T20 đến T70. Chiều dài: lựa chọn 60mm 100, 140mm
Đầu hoa thị 6 cạnh Koken, Koken RS4025/9-L60 Bộ sao 6 cạnh với 9 cỡ từ T20 đến T60
Mã số: RS4025/9-L60
Chiều dài: 60mm
Thanh giữ khẩu 1/2 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang