Đầu khẩu dài 1/2" Koken 14145M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 1/2 inch loại dài
Mã số: 14145M
Chiều dài: 150 - 250mm
Với các lựa chọn từ 10 đến 19mm

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14145M loại dài
Với chiều dài: lựa chọn từ 150mm đến 250mm
Các cỡ có thể lựa chọn từ 10 đến 19mm

Với yêu cầu cỡ 12mm chiều dài 200mm, mã số tương ứng là 14145M-200-12

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1/2" loại 14145M:

 

Đầu khẩu Koken, khẩu Koken 1/2, đầu khẩu dài, khẩu nối dài, Koken 14145M
Đầu khẩu vặn ốc dòng 14145M

Dùng cho các lựa chọn từ 10 đến 19mm
Chiều dài 150-250mm
Dùng với súng vặn ốc 1/2 inch
Koken impact socket, Koken 14145M, khẩu Koken 1/2
Đầu khẩu dài Koken, Koken 1/2, Koken 14145M, khẩu nối dài, Đầu khẩu Koken với chiều dài 150-250mm
Dùng cho các vị trí cần đến chiều dài
Koken 14145M
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang