Đầu khẩu dài 3/8" Koken 13145M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 3/8 inch loại dài
Mã số: 13145M
Chiều dài: 100-250mm
Với các lựa chọn từ 8 đến 17mm

Đầu khẩu Koken loại 3/8 inch
Mã số: 13145M
Với chiều dài: 100-250mm, dùng cho súng vặn ốc 3/8 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 17mm

Với yêu cầu cỡ 12mm chiều dài 200mm, mã số tương ứng là 13145M-200-12

Thông số, hình ảnh đầu khẩu dài Koken 3/8" loại 13145M:

 

Đầu khẩu dài Koken loaijn 3/8 inch, Koken 13145M-100, 13145M-150, Đầu khẩu vặn ốc dòng 13145M

Dùng cho các lựa chọn từ 8 đến 17mm
Chiều dài 100-250mm
Dùng với súng vặn ốc 3/8 inch
Thanh tuýp dài 3/8 inch, Koken 13145M
Đầu khẩu 9.5, đầu khẩu 3/8, Koken, impact socket
Đầu khẩu dài Koken 13145M, 13145M-100, 13145M-200 Đầu khẩu Koken với chiều dài 100-250mm
Dùng thao tác với các vị trí xa so với súng vặn ốc. 
Dòng sản phẩm Koken 13145M


Với loại đầu có từ tính, tham khảo dòng sản phẩm Koken 3/8" loại 13145MG:
 

Đầu tuýp Koken, Koken 13145MG, đầu tuýp có từ tính, tuýp Koken có từ tính, tuýp có nam châm Đầu khẩu Koken với chiều dài 100-200mm
Dùng cho công việc ở các vị trí cách xa so với súng.
Dòng sản phẩm Koken 13145MG
Phần đầu được gắn nam châm từ tính
Đầu khẩu Koken từ tính, Koken 13145MG, tuýp Koken dài 200mm, tuýp dài Koken
 
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang