Đầu khẩu E 3/8 inch 13425

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu E Koken 3/8 inch
Mã số: 13425(E) với lựa chọn E4 đến E16
Chiều dài: 32mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu khẩu E Koken loại 1/2 inch
Mã số: 13425 (E), với các lựa chọn từ E4 đến E16
Với chiều dài: 32mm
Với yêu cầu cỡ E8, mã số tương ứng là 13425-E8

Thông số, hình ảnh đầu khẩu E Koken loại 3/8 inch 13425:

 

Đầu khẩu E Koken, Koken 13425, Koken 13425-E10
Đầu khẩu E của Koken có các lựa chọn từ E4 đến E16, chiều dài 32mm
Với loại dùng vặn tay, có thể tham khảo thêm bộ đầu khẩu E 3/8 inch của KTC Nhật


Với loại 1/2 inch, tham khảo dòng đầu khẩu E Koken 14425:
 

Đầu khẩu E, Koken 14425-E12, khẩu E12, khẩu Koken E14, đầu khẩu hoa thị
Đầu khẩu E của Koken có các lựa chọn từ E10 đến E24, chiều dài 38-40mm
Với nhu cầu bộ đầu khẩu E loại 1/2 inch loại vặn tay, tham khảo bộ khẩu E TB4E09
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang