Đầu khẩu Koken 1/2 inch 14146M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 1/2 loại lắc léo
Mã số: 14146M
Chiều dài: 150 - 250mm
Với các lựa chọn từ 10 đến 19mm

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14146M kiểu đầu lắc léo
Với chiều dài: lựa chọn từ 150mm đến 250mm
Các cỡ có thể lựa chọn từ 10 đến 19mm

Với yêu cầu cỡ 12mm chiều dài 200mm, mã số tương ứng là 14146M-200-12

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken loại 1/2 inch loại 14146M:

 

Đầu khẩu lắc léo, đầu lắc léo 1/2 inch, đầu khẩu Koken 14146M, Đầu khẩu vặn ốc dòng 14146M

Dùng cho các lựa chọn từ 10 đến 19mm
Chiều dài 150-250mm
Dùng với súng vặn ốc 1/2 inch
kOKEN 1/2 inch, Koken impact socket
Đầu khẩu Koken 1/2 inch, đầu khẩu lắc léo, Koken 14146M Đầu khẩu vặn ốc loại 1/2 inch có đầu lắc léo
Dùng cho các công việc cần đến chiều dài
Koken 14146M
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang