Đầu khẩu Koken 1/2 inch 14300M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 1/2 loại dài
Mã số: 14300M
Chiều dài: 80-85mm, với cỡ 8-41mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14300M
Với chiều dài: 80-85mm, dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 41mm

Với yêu cầu cỡ 17mm, mã số tương ứng là 14300M-17

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1/2" loại dài 14300M:

 

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch dài 80mm, đầu khẩu 1/2 inch cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14300M loại 1/2 inch

Với chiều dài 80-85mm
Đầu nối khẩu loại 1/2"
Các cỡ lựa chọn từ 8 đến 41mm

Nếu cần đầu khẩu 1/2 dòng tiêu chuẩn,
tham khảo 14400M
Đầu khẩu Koken, Koken Nhật, Koken tools
Đầu khẩu dài Koken, khẩu Koken 14300M, đầu khẩu cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14300M
Chiều dài: 80-85mm
Dùng cho súng 1/2 inch

Với loại khẩu dài cỡ 3/8 inch,
tham khảo 13300M


Tham khảo bộ đầu khẩu vặn ốc loại 1/2" Koken 14301X mã số RS14301X/10:
 

Bộ đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken RS14301X/10 Mã số: RS14301X/10
Bộ sản phẩm với 10 cỡ từ 10 đến 27mm
Chiều dài: 60-65mm
Thanh giữ đầu khẩu đi kèm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang