Đầu khẩu Koken 1/2 inch 14401M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 1/2 inch loại ngắn
Mã số: 14401M
Chiều dài: 38-46mm
Với các lựa chọn từ 8 đến 36mm

Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14401M
Với chiều dài: 38-46mm, dùng với súng vặn bu lông 1/2 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 36mm

Với yêu cầu cỡ 17mm, mã số tương ứng là 14401M-17

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1/2" loại 14401M:

 

Đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken 14401M, đầu khẩu 1/2 inch dùng cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14401M loại 1/2 inch

Với chiều dài 38-46mm
Đầu nối khẩu loại 1/2 inch
Koken 14401M

 
Đầu khẩu 1/2 inch, Koken 1/2 inch, socket
Dau khau Koken 1/2 inch, Koken 14401M, đầu khẩu cho lắp ráp Đầu khẩu Koken 14401M với thành mỏng
Phù hợp với các không gian hẹp
Chiều dài: 38-46mm


Bộ đầu khẩu vặn ốc loại 1/2" Koken 14301X mã số RS14301X/10:
 

Bộ đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken RA14401M/10 Đầu khẩu Koken 14401M với thành mỏng
Mã số: RS14401M/10
Với 10 cỡ từ 10 đến 27mm
Thanh giữ đầu khẩu
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang