Đầu khẩu Koken 1/4 inch 12300M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 1/4 loại dài
Mã số: 12300M
Chiều dài: 48mm
Với các lựa chọn từ 7 đến 14mm

Đầu khẩu Koken loại 1/4 inch
Mã số: 12300M
Với chiều dài: 48mm, đầu nối cỡ 1/4 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 7 đến 14mm

Với yêu cầu cỡ 7mm, mã số tương ứng là 12300M-7

Tham khảo bảng thông số đầu khẩu 1/4" dòng 12300M:

 

Đầu khẩu Koken, Koken 12300M, đầu khẩu tiêu chuẩn 1/4 inch, đầu khẩu dùng cho lắp ráp Đầu khẩu vặn ốc dòng 12300M loại 1/4 inch

Các lựa chọn từ 7 đến 14mm, Chiều dài 48mm
Đầu khẩu 6.3, đầu khẩu 1/4, Koken, impact socket
Đầu khẩu Koken 1/4 inch, Koken 12300M, khẩu Koken 1/4 Với các cỡ 8, 10, 12..
Mã số tương ứng là 12300M-8, 12300M-10, 12300M-12 ..
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang