Đầu khẩu Koken 1/4 inch 12400M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 1/4 tiêu chuẩn
Mã số: 12400M
Chiều dài: 23mm
Với các lựa chọn từ 4 đến 14mm

Đầu khẩu Koken loại 1/4 inch
Mã số: 12400M
Với chiều dài: 23mm, đầu nối 1/4 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 4 đến 14mm

Với yêu cầu cỡ 6mm, mã số tương ứng là 12400M-6

Tham khảo bảng thông số đầu khẩu 1/4" dòng 12400M:

 

Đầu khẩu Koken, Koken 12400M, đầu khẩu tiêu chuẩn 1/4 inch, đầu khẩu dùng cho lắp ráp Đầu khẩu vặn ốc dòng 12400M loại 1/4 inch

Dùng cho các lựa chọn từ 4 đến 14mm
Chiều dài 23mm
Đầu khẩu 6.3, đầu khẩu 1/4, Koken, impact socket
Đầu khẩu Koken 1/4 inch, Koken 12400M, khẩu Koken 1/4 Với các cỡ 5, 6, 8, 10, ..
Mã số tương ứng là 12400M-5, 12400M-6,
và 12400M-8, 12400M-10, ..
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang