Đầu khẩu Koken 3/8 inch 13146M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 3/8 inch lắc léo
Mã số: 13146M
Chiều dài: 150-250mm
Với các lựa chọn từ 8 đến 14mm

Đầu khẩu Koken loại 3/8 inch
Mã số: 13146M
Với chiều dài: 150-250mm, với đầu lắc léo
Các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 14mm

Với yêu cầu cỡ 12mm chiều dài 150mm, mã số tương ứng là 13146M.150-12

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 3/8" loại 13146M:

 

Đầu khẩu vặn ốc 3/8 inch, Koken 13146M, đầu xiết ốc Koken 3/8 inch lắc léo Đầu khẩu vặn ốc dòng 13146M

Dùng cho các lựa chọn từ 8 đến 14mm
Chiều dài 150-250mm
Dùng với súng vặn ốc 3/8 inch
Đầu khẩu 9.5, đầu khẩu 3/8, Koken, impact socket
Đầu khẩu lắc léo, Koken 13146M, đầu khẩu Koken 1/2 inch Đầu khẩu Koken với chiều dài 150-250mm
Dùng cho công việc ở các vị trí không thẳng hàng
Koken 13146M
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang