Đầu lắc léo 1/2 Koken 14770

Nhà sản xuất: Koken

Đầu lắc léo Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14770, Chiều dài: 74mm
Các lựa chọn với đầu bi kiểu P hoặc B
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu khẩu lắc léo Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14770
Với chiều dài: 74mm, với đầu lắc léo, có đầu nối cỡ 1/2 inch
Các lựa chọn với đầu bi kiểu P hoặc B

Tham khảo bảng thông số đầu lắc léo khẩu 1/2" dòng 14770 và 14771:

 

Đầu lắc léo Koken 1/2 inch, Koken 14770, Koken đầu lắc léo
Đầu khẩu lắc léo Koken 1/2 inch 14770 có chiều dài 74mm


Tham khảo bảng thông số đầu lắc léo khẩu 3/8" dòng 13770 và 13771:
 

Đầu khẩu lắc léo Koken 13770, Koken 13770,
Đầu khẩu lắc léo Koken 3/8 inch 13770 có chiều dài 56mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang