Đầu lắc léo 3/8 Koken 13770

Nhà sản xuất: Koken

Đầu lục giác khẩu Koken loại 3/8
Mã số: 13770, Chiều dài: 56mm
Các lựa chọn với đầu bi kiểu P hoặc B
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu khẩu lắc léo Koken loại 3/8 inch
Mã số: 13770
Với chiều dài: 56mm, với đầu nối cỡ 3/8 inch
Các lựa chọn với đầu bi kiểu P hoặc B

Tham khảo bảng thông số đầu lắc léo khẩu 3/8" dòng 13770 và 13771:

 

Đầu khẩu lắc léo Koken 13770, Koken 13770,
Đầu khẩu lắc léo Koken 3/8 inch 13770 có chiều dài 56mm.


Tham khảo bảng thông số đầu lắc léo khẩu 1/2" dòng 14770 và 14771:
 

Đầu lắc léo Koken 1/2 inch, Koken 14770, Koken đầu lắc léo
Đầu khẩu lắc léo Koken 1/2 inch 14770 có chiều dài 74mm.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang