Đầu nối khẩu cờ lê lực QCK

Nhà sản xuất: Kanon

Dòng QCK kiểu đầu nối khẩu
Dùng cho cờ lê lực Kanon dòng LCK
Với các lựa chọn từ 1/4 đến 1 inch
Hãng SX: Kanon Nhật

Dòng sản phẩm đầu cờ lê lực Kanon
Kiểu: QCK đầu nối với đầu khẩu
Đầu nối dòng QCK kết hợp với cân lực LCK thành cờ lê lực dùng với các cỡ đầu khẩu
Vui lòng chọn các cỡ đầu nối QCK với các cỡ cờ lê lực tương ứng

Bảng số liệu dòng QCK với kết nối đầu khẩu của Kanon:

 

Kanon QCK, đầu nối khẩu Kanon, Kanon LCK
Các đầu cờ lê của dòng sản phẩm QCK của Kanon
Với các cỡ cơ bản từ 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch đến 1 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang