Đầu nối nhanh NAC 22PF

Nhà sản xuất: NAC

Đầu nối nhanh NAC dòng PF
Mã số: 22PF
Loại ren trong 1/4"
Hãng SX: NAC Nhật

Đầu nối nhanh NAC (Nagahori)

Loại PF: đầu vào cho các thiết bị khí nén
Với 1 đầu nối nhanh và 1 đầu ren trong loại 1/4 inch

Bảng số liệu đầu nối nhanh dòng PF của Nitto Nhật

Đầu nối khí nén, đầu nối nhanh NAC, NAC 22PF, 23PF, 24PF

Loại thông dụng: với cỡ 1/4 inch, sử dụng mã số 22PF (CAL22PF)
Các loại khác có thể lựa chọn: CAL23PF, CAL24PF, CAL44PF, CAL46PF hay CAL48PF,
Các mã số đặt hàng là 21PF, 22PF, 23PF, 24PF, 44PF, 46PF, 48PF, .. .. .
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang